Information

Romania

COMPETENT AUTHORITIES

Romanian Labour Inspectorate

Inspecţia Muncii

Ministry of Labour, Family and Social Protection

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ministry of Health

ministrul Sănătății

National R&D Institute for Labour Protection "Alexandru Darabont"

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"

Bucharest Public Health Directorate

Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

Other relevant institutions

National Trade Union Confederation "Cartel ALFA"

Confederația Națională Sindicală "Cartel ALFA

National Trade Unions Block

Blocul Național Sindical (BNS)

National Confederation of Free Trade Unions of Romania "Frǎţia"

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România “FRĂŢIA” (CNSLR Frǎţia)

National Union of Road Hauliers from Romania

Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR)

National Federation of Trade Unions in Agriculture, Food, Tobacco, Associated Domains and Services

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe (AGROSTAR)

The Association for Dialogue, Employment and Migration CONECT

Asociaţia pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT

National Trade Union Confederation "Meridian"/ CNS "Meridian"

Confederatia Sindicala Nationala Meridian

The Ownership of Romanian Contractors

Patronatul Societatilor din Constructii

Employers’ Confederation of Industry, Services and Trade of Romania

Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului din România (CPISC)

National Council of Small and Medium Sized Enterprises in Romania

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS)