Information

Slovenia

COMPETENT AUTHORITIES

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Ministry of Health

Ministrstvo za zdravje (MZ)

Labour Inspectorate

Inšpektorat za delo

Health Insurance Institute of Slovenia

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Occupational safety and health chamber

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

National institute of Public Health

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Other relevant institutions

Association of Free Trade Unions of Slovenia

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

Chamber of Craft and Small Business of Slovenia

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)

Association of Employers of Slovenia

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)

Counselling Office for Workers

Delavska svetovalnica